Women Of The Year

1983

Haru Hashimoto | Shimae Kazahaya | Mutsu Omori | Tomeko Takahashi | Matsue Yamaguma