Women Of The Year

1985

Shizu Abe | Tsuchiyo Domoto | Takayo Kato | Fusayo Sato