Women Of The Year

1988

Mitsue Iwamoto | Katsuko Nakamura | Masuko Tsutsui | Kimi Togawa