Women Of The Year

Women Of The Yesteryears

Haru Masaoka (1963)
Saku Shirakawa (1963)

Nawa Munemori (1964)
Ike Fujitsubo(1966)
Hiro Miyatake(1966)
Mieko Tanabe(1966)

Yoshiye Uyeda (1967)
Suzue Takahashi (1968)
Tobu Magara (1969)
R. Hide Fukushima (1970)
Misao Yoshitomi (1971)
Fumi Kuida (1972)
Shige Nishizu (1973)
Mitsuyo Inadomi (1975)
Sumiko Murakami (1975)

Shika Kato (1976)
Taki Imai (1977)
Fumi Niiyama (1977)

Sugi Kotake (1978)
Maki Mimaki (1978)

Sumi Tsurutani (1979)
Ume Yamagishi (1979)

Kishino Wada (1980)
Kika Kiyota (1980)
Hatsune Maruya (1980)
Hatsune Kiyomura (1980)

Fujino Morey (1981)
Ai Hanafusa (1981)
Misao Kurata (1981)
Matame Shimizu (1981)

Kaneko Maruyama (1982)
Kiku Yamaka (1982)
Riyo Kowta (1982)

Fusako Hamaguchi (1983)
Aya Nakaoka (1983)
Hatsuko Nasu (1983)
Kayo Takasugi (1983)

Haru Hashimoto (1984)
Shimae Kazahaya (1984)
Mutsu Omori (1984)
Tomeko Takahashi (1984)
Matsue Yamaguma (1984)

Shizu Abe (1985)
Tsuchiyo Domoto (1985)
Takayo Kato (1985)
Fusayo Sato (1985)

Suye Iwataki (1986)
Kinu Murakami (1986)
Katsue Watanabe (1986)
Shizue Yamashita (1986)

Yoshiko Inose (1987)
Chikuyo Kawakami (1987)
Midori Marumoto (1987)
Matsue Muranaka (1987)
Michiko Nagahiro (1987)
Fumiko Takei (1987)

Mitsue Iwamoto (1988)
Katsuko Nakamura (1988)
Masuko Tsutsui (1988)
Kimi Togawa (1988)

Matsui Mori (1989)
Mary Oda, MD (1989)
Miyo Sayano (1989)
Hatsuye Yamaguchi (1989)

Kinuko Ito (1990)
Kame Kanashiro (1990)
Yoneko Kato (1990)
Sally Tsuneishi (1990)

Iris Misumi (1991)
Ushi Nakama (1991)
Masumi Nakano (1991)
Fumi Shiomi (1991)

Rose E . Honda (1992)
Haruko Shida (1992)
Anna Mae Tamaki (1992)
Sachiko Tengan (1992)

Marie Doizaki (1993)
Mikko Dyo (1993)
Mabel Takimoto (1993)
Shizue Yamada (1993)

Meriko Mori (1994)
Junkoo Okinaka (1994)
Mitsuko Sankey (1994)
Kimiko Wakabayashi (1994)

Tokuyae Hanayagi (1995)
Yuri Kumai (1995)
Ryoko Shibata (1995)
Masako Seisui Tanaka (1995)

Betty M. Iwata (1996)
Jean M. Ushijima (1996)
Aiko Yamaguchi (1996)

Hiroko Ikuta (1997)
Marian M. Kubota (1997)
Haruko S. Sanada (1997)
Alice A. Yamada (1997)

Shigeko Fujihiro (1998)
Faith Fusano Ichida (1998)
Mistsue "Miko" Wakabayashi (1998)
Toshi Yamamoto (1998)

Ida H. Kunitsugu (1999)
Katsumi (Kats) Kunitsugu (1999)
Mary Meri Kurashima (1999)
Tetsuko Suzumoto (1999)

Nobuko Inuma (2000)
Fujima Kansuma (2000)
Miyo Koyamatsu (2000)
Bernadette Fumi Nishimura (2000)
Kazuko Shimbashi (2000)

Toku Adachi (2001)
Sumako Azuma (2001)
(Janice Aiso Edesa)
Mary Matsuura (2001)
Mary M. Miyaji (2001)
Motoko Sosui Saneto (2001)

Judy Miyake Asazawa (2002)
Keiko Deguchi (2002)
Fusako Kanai (2002)
Iku Kiriyama (2002)
Jean Shigematsu (2002)

Frances Hashimoto (2003)
Chris Naito (2003)
Hisako Shofu Shohara (2003)
Kaori Nara Turner (2003)

Shigeko Kajiya (2004)
Yoshiko Kamiya (2004)
Yoshiko Soyu Koizumi (2004)
Emiko Y. Sasaki (2004)

Sue Kunitomi Embrey (2005)
Jeri Okamoto-Floyd (2005)
Yoko Tamae (2005)
Yoshiko Yamaguchi (2005)

Bando Mitsuhiro (2006)
Takako Osumi (2006)
Rev. KarenFay Ramos-Young (2006)
Helene Mieko (Kamiya) Shimane (2006)

Ruth K. Watanabe (2007)
Aiko Tokunaga Majikina (2007)
Fumiye Mary Nishizaki (2007)
Vicky Nishinaka-Leon (2007)